அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் (கோட்டூர்புரம், சென்னை)

172 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு ஆசியாவிலேயே பெரிய, தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைத் தான் நீங்கள் பார்ப்பது. வெகுவிரைவில் இது குழந்தைகள் மருத்துவமனையாக மாறப்போவதாக அறிவிப்பு வந்துள்ளது. இந்த நூலகத்தை பார்க்காதவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் விரைவில் சென்று பார்ப்பது நல்லது.


 Comments

Popular Posts